Skip to main content

Filter

© 2022 Mike Chambers

Two Bikes in the Night

November 19, 2022

Perdido Bike

November 5, 2022
© 2022 Mike Chambers - Bike at Dawn

Dawn’s Light

November 5, 2022
© 2022 Mike Chambers - Caravaggio's Bike

Caravaggio’s Bike

October 29, 2022

Daydream

October 29, 2022
© 2022 Mike Chambers - Summer Bike

Summer Bike

October 29, 2022
© 2022 Mike Chambers -Sisters' Bike

Sisters Bicycle

October 29, 2022
© 2022 Mike Chambers - Red Light Bike

Red Light Bike

October 29, 2022
© 2022 Mike Chambers - Fantabike

Fanta Bike

October 29, 2022
© 2022 Mike Chambers - Spirit Alley

Spirit Alley

October 15, 2022
© 2022 Mike Chambers -Bike Under a Blue Moon, painting by Mike Chambers

Bike under a Blue Moon

October 14, 2022
© 2022 Mike Chambers - I Dream of Napoleon House - in process

I Dream of Napoleon House

September 6, 2022
© 2022 Mike Chambers - Frances Bicycle

Frances’ Bike

June 16, 2022

Good Will Bike

January 19, 2021
Good Samaritan Bike, oil on canvas, Michael Chambers

Good Samaritan Bike

February 8, 2015